Tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

Tämä tietosuojaseloste kuvaa miten Studio Laura Sylvia käsittelee henkilötietoja liittyen yrityksen asiakasrekisteriin ja markkinointiviestirekisteriin sekä verkkosivuston www.laurasylvia.fi toiminnallisuuksiin.

Rekisterinpitäjä

Studio Laura Sylvia (Y-tunnus: 2957299-3)

Yhteydenotot:
studio@laurasylvia.fi

Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tekee tilauksen joko verkkokaupassa tai muulla tavalla ja luovuttaa tarvittavat tiedot tilauksen ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen kuin ne on annettu tai lain mukaan vaaditaan.

Markkinointiviestirekisteri: Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tuote- ja tilaustiedot
 • laskutus- ja maksutiedot, ei kuitenkaan maksukorttitietoja, joita käsittelevät maksutapahtumiin liittyen valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

Markkinointiviestirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • suostumuksen tapahtumapaikka
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen studio@laurasylvia.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai kirjallisella suostumuksella esim. messuilla kerätty suostumus uutiskirjelistalle liittymiseen.

Osa sivustoomme ja toimintaamme liittyvistä toiminnoista kuten Holvi verkkokauppa, sosiaalisen median linkit ja jakotoiminnot, Mailchimp uutiskirje-toiminnallisuus jne. ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Ne voivat kerätä em. tietojen lisäksi myös muita tietoja käyttäjän päätelaitteista ja selaimista. Käyttäjän tulee hyväksyä ko käytännöt erikseen jokaisen käyttämänsä toiminnon osalta ko osapuolen ohjeiden mukaisesti. Studio Laura Sylvia ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojasta tai tietosuojaa koskevista ehdoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa asiakasrekisterin tai markkinointiviestirekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Käsittelyn kesto
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se käsittelyperusteen kannalta on tarpeellista tai lain mukaan vaadittua.
 • Markkinointiviestirekisteriin rekisteröity pääsee peruuttamaan suostumuksensa suoramarkkinointiin jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin ja markkinointiviestirekisterin tietoja käsittelevät Studio Laura Sylvia:n työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Markkinoinnissa ja myynnissä voidaan tehdä profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi.

Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme tietoa sivuston käytöstä evästeiden (cookies) avulla, jotta voimme parantaa sivujemme käyttäjäystävällisyyttä ja palveluitamme.

Käytämme Google Analytics -palvelua keräämään ja analysoimaan ko. tietoa, joka sisältää mm. tietoja sivujen selailusta, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimista. Mikäli käyttäjä ei hyväksy evästeiden käyttöä, tulee käyttäjän kytkeä selaimensa eväste -toiminto pois päältä, mikäli selainohjelma niin sallii, tai lopettaa sivuston käyttö. On kuitenkin huomioitava, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden toimimiselle.

Lisätietoa evästeistä: http://www.allaboutcookies.org/
Ohjeet evästeiden poistoon: http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Viimeksi päivitetty 5.4.2019